portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

Přečtěte si

bydlení

Bezdomovci jsou v ČR hlavně Češi, z jiných národností lze zmínit snad jen Slováky

Bezdomovci jsou v ČR hlavně Češi, z jiných národností lze zmínit snad jen Slováky

16. 5. 18 Marie Jelínková
Rozhovor s vedoucím terénního programu NADĚJE Alešem Strnadem přibližuje dlouhodobé poznatky z práce v terénu s osobami bez domova. Poukazuje na to, že v porovnání se zeměmi západní Evropy je v České republice problém s bezdomovci z jiných zemí marginální. V nejtíživější situaci bývají občané EU, nejčastěji se jedná o slovenské občany....
bydlení
Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015

Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015

2. 10. 15

My, členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice v tomto Manifestu formulujeme své zkušenosti a postoje v oblasti migrace a integrace, a migrační a integrační politiky, které jsou podloženy našim dlouholetým působením v této oblasti. Manifest je určen zejména pro tvůrce politik a odborníky. Může jej využít i širší veřejnost.

bydlení, občanství a participace, vzdělání, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost
Migrační manifest navrhuje kroky ke zlepšení migrační politiky ČR

Migrační manifest navrhuje kroky ke zlepšení migrační politiky ČR

2. 10. 15
Analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení představili veřejnosti v pátek 2. října 2015 odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR v nově vzniklém dokumentu Migrační manifest....
bydlení, občanství a participace, vzdělání, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost
Zveme na představení Migračního manifestu

Zveme na představení Migračního manifestu

14. 9. 15

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, srdečně zve odbornou veřejnost na prezentaci Migračního manifestu nevládních organizací pracujících s migranty v České republice.

bydlení, občanství a participace, vzdělání, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost
Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti - staňte se dobrovolníkem!

Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti - staňte se dobrovolníkem!

7. 5. 15
Od dubna 2015 do března 2016 realizuje Barmské centrum Praha nový projekt, jehož cílem je zlepšit multikulturální soužití mezi přesídlenými barmskými uprchlíky a jejich českými spoluobčany. Cílovou skupinou jsou přesídlenci z Barmy, dohromady 27 rodin v celkovém počtu 128 osob, která je rozmístěna v 20 městech po celé České republice....
bydlení, mezietnické soužití

Občanská integrace imigrantů a jejich přístup ke službám ve městech

4. 2. 15 Radka Klvaňová
Jak podpořit integraci imigrantů a imigrantek ve městě, jak přizpůsobit služby města potřebám integrace a jak vhodně vést dialog s novými sousedy?...
bydlení, občanství a participace, mezietnické soužití

Jak vytvořit inkluzivní město? Některé výzvy víceúrovňového zvládání integrace imigrantů v Evropě

26. 1. 15 Radka Klvaňová
Integrace cizinců se jeví jinak z celostátního pohledu a jinak v opatřeních a politikách konkrétního města, kde cizinci a migranti žijí a pracují. Nad těmito rozdíly se ve studii...
bydlení, občanství a participace, mezietnické soužití

CERGE-EI: Na trhu práce i na trhu s bydlením je silný výskyt diskriminace vůči uchazečům z menšin

6. 11. 14
Romové a Vietnamci musí při hledání podnájmu poslat dvakrát víc odpovědí na inzerát než Češi, aby dostali pozvání na prohlídku bytu. Čeští uchazeči o práci mají také o 180 procent větší šanci než Asiati a o 75 procent než Romové, že je případný zaměstnavatel pozve na pohovor. Ukázal to experiment, který provedli výzkumníci centra pro ekonomický výzkum CERGE-EI....
bydlení, sociální a ekonomická soběstačnost

Workshopy k tvorbě "Akčního plánu pro rok 2015"

1. 10. 14
Magistrát hl. m. Prahy a Integrační centrum Praha, o.p.s. zvou k tvorbě "Akčního plánu pro rok 2015" pražské koncepce integrace cizinců, která bude probíhat formou dvou celodenních workshopů ve dnech 2. a 30. října 2014 od 9.00 do 16.30 v prostorách Domu národnostních menšin, o.p.s., Vocelova 602/3, Praha 2.
bydlení, občanství a participace, vzdělání, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost

Praha schválila koncepci integrace cizinců

20. 6. 14
Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo dne 19.6.2014 Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.
bydlení, občanství a participace, vzdělání, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost

Hledání vhodných způsobů integrace cizinců na lokální úrovni

26. 5. 14 Eva Čech Valentová, Kateřina Dederová
Dne 1. dubna 2014 pořádalo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v Akademickém konferenčním centru SOÚ AV ČR na Praze 1 kulatý stůl s názvem "Hledání vhodných způsobů integrace cizinců na lokální úrovni". Diskuse se zúčastnili zástupci úřadů městských částí Prahy, ministerstev, neziskových organizací a migrantů....
bydlení, občanství a participace, vzdělání, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost

Jak se žije migrantům a migrantkám na území hlavního města Prahy

24. 4. 14
Migranti ze třetích zemí představují v Praze už téměř 10% celkové populace (110 000 lidí) a následující analýza se snaží zmapovat jejich život v hlavním městě. V následujícím šetření byli dotazováni na své potřeby a způsoby jejich naplňování, na spokojenost se životem v Praze, na kvalitu soužití s majoritou, ale i trávení volného času....
bydlení, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost

Strategie zvládání obtížných situací cizinci z Ukrajiny a Mongolska

19. 6. 12
Analýza strategií zvládání obtížných životních situací vybraných skupin cizinců z třetích zemí 2010
bydlení, občanství a participace, sociální a ekonomická soběstačnost

Praktické potíže cizinců v ČR

20. 3. 09 Blanka Tollarová
Text se zabývá závěry výzkumu z roku 2006, který se věnoval postavení imigrantů v české společnosti a jejich subjektivnímu hodnocení a vnímání sebe sama jako cizinců v ČR. Výzkum zachytil různé situace, ve kterých se migranti ocitají při řešení běžných záležitostí, jako je bydlení, práce, kontakt s úřady....
bydlení, občanství a participace, mezietnické soužití, sociální a ekonomická soběstačnost


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect