portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.czInspirujte se / dobrá praxev zahraničí › Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

13. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Zabezpečit integraci cizinců do většinové společnosti. Zaměřit se na vzdělávání dětí i dospělých, vést je k ekonomické soběstačnosti, pomoci jim rozvíjet sousedské vztahy, a to na obou stranách. Předcházet vzniku problémů, nebo je alespoň včas řešit. Ve vzdělávání se mimo cizince zaměřit i na veřejné instituce, jako jsou školy, úřady, sociální služby, NNO a další. To jsou hlavní cíle, které do Brna, města s druhým největším počtem cizinců v republice, přináší Strategie integrace cizinců pro roky 2020–2026.

Město na proměnu skladby obyvatel a její rostoucí pestrost reaguje vypracováním Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026. Zhruba tříletou přípravu strategie monitoroval a průběžně připomínkoval Poradní orgán statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců, v němž byli zástupci města, kraje a akademického a neziskového sektoru. Celkem se do tvorby dokumentu zapojilo na 150 účastníků ze širokého spektra organizací, jako jsou městské, krajské a státní úřady, školská a zdravotnická zařízení, univerzity, zaměstnavatelé, sociální služby, bezpečnostní složky, politické strany a neziskové organizace. Cílovou skupinou strategie jsou jak cizinci legálně pobývající v Brně, tak i veřejnost, zaměstnavatelé nebo veřejné instituce typu školy, úřady apod. Jde například o to pomoci se vzájemnou komunikací cizinců a těchto institucí, tak aby jako obyvatelé České republiky porozuměli svým právům a povinnostem, aby poznali pravidla soužití v daném místě a dodržovali je. V rámci zlepšení informovanosti také město sbírá data, která slouží nejen k nastavování a vyhodnocování konkrétních opatření, ale také jako objektivní podklad pro vyvracení manipulativních a dezinformačních zpráv. Strategie je realizována skrze tříleté akční plány, které definují konkrétní aktivity. První akční plán byl schválen volenými orgány města v říjnu 2021 (v češtině ke stažení zde)....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect