portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

Studijní cesty

Interkulturní Brusel

Studijní cesta do města „permanentní imigrace“ (25. - 27. 2. 2015)

DSC02911.JPG DSC02950.JPG DSC03011.JPG

V Bruselu žije přibližně 33 procent obyvatel, kteří nemají belgické občanství. Kromě francouzštiny se v bruselských domácnostech hovoří okolo šedesáti jazyky, roste počet bilingvních rodin. Do tohoto města s relativně dlouhou historií imigrace zamířili na studijní cestu zaměstnanci a zaměstnankyně samospráv a organizací zřízených samosprávou (Integrační centrum Praha).  

Cílem třídenní exkurze, kterou zorganizovalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu „Na práci v ČR“, byla výměna zkušeností a seznámení se s alternativními přístupy k sociální inkluzi přistěhovalců.

Této studijní cestě předcházely integrační workshopy v Praze a Karlových Varech, jakož i podobná studijní cesta do Berlína.

V Bruselu existuje široké a různě efektivní spektrum konkrétních opatření, prostřednictvím kterých se toto město vyrovnává se svým charakterem „města permanentní imigrace“. Významným kontextem představuje nejen historie imigrace, ale též stav místní ekonomiky. Bruselská ekonomika nabízí kvalitní a dobře placené pracovní pozice například v mezinárodních institucích anebo sídlech belgických a nadnárodních společností. Tato část zaměstnanců často do Bruselu jen dojíždí, čímž město přichází o významnou část daní. Na druhé straně je „chudý Brusel“ s neformální ekonomikou a nestabilními a špatně placenými pracemi, jejichž podíl vzrostl od ekonomické krize v 70. letech 20. století. Přistěhovalci a jejich potomci nacházejí práci v obou segmentech trhu práce. Také je však stíhá vysoká míra nezaměstnanosti. Průměrná míra nezaměstnanosti v Bruselu je okolo 20 procent.

DSC03037.JPG IMG_1252.JPG IMG_1264.JPG

Program studijní návštěvy začal v organizaci CBAI (Centre Bruxellois d´Action Interculturelle) byly představeny kulturní programy, zapojení do politiky sociální soudržnosti a vysvětleny integrační politiky a filosofie v Bruselu (prezentace si můžete prohlédnout zde a zde). V kanceláři „bon“ (Onthaalbureau Inburgering Brussel) pro nově příchozí migranty se účastníci dozvěděli o bezplatných sociálních programech vlámské integrační politiky. Karolína Babická, zástupkyně z CARITAS Europa, vedla přednášku na téma „Evropské migrační politiky a role občanské společnosti“, po níž následovala debata s poslancem Evropského parlamentu, Tomášem Zdechovským. Představena byla i organizace Le Ciré, která se zabývá sociální prací, advokační činností a nabízí jazykové kurzy (zde si můžete ve francouzštině prohlédnout prezentaci a film o programech k bydlení). Na závěr měli účastníci při setkání s čečensko-běloruskou rodinou možnost porovnat jejich zkušenosti s migrací a azylem v Belgii a České republice. Debatu moderovala Alice Szczepaniková, která porovnávala český a belgický azylový systém a další aspekty života cizinců v Česku a Belgii. Nechyběla ani krátká procházka po interkulturním Bruselu. 

Účastníci exkurze měli možnost se seznámit s různými bruselskými modely a přístupy k integraci přistěhovalců, jakož i obecnými politikami sociální soudržnosti. Různorodost těchto politik vyplývá z fragmentované belgické politické situace. To komplikuje pochopení místní reality, ale zároveň umožňuje brát zkušenosti přistěhovalců s různými frankofonními a vlámskými integračními přístupy jako svého druhu sociální experiment a porovnávat jejich výsledky.


Další zajímavé odkazy:
Dva dny jedna noc (2014) - film o Valonsku a nezaměstnanosti
Pokyny pro používání směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
Safe and legal paths to protection in Europe - pozice Caritas Europa a dalších organizací k tématu vnějších hranic EU a přístupu do EU
The future of home affairs policies
ENESP - Brochure on mentoring of youth with immigr background 2014.pdf
ENESP_SIRIUS_Handbook_V6.pdf
SIRIUS - Migrant Education adn Community Inclusion_examples of good practice 2015.pdf
SIRIUS - Reducing the risk that youth with a migrant background in EU will leave school early 2015.pdf
The intercultural city step by step 2012.pdf


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect