portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

Mapy kompetencí

Kontakty, seznamy, působnost a relevance jednotlivých institucí (státních, nestátních, mezinárodních) vztahující se k cizinecké problematice.

Interaktivní mapa ČR

Prohlédněte si interaktivní mapu ČR kde naleznete kontakty na odbory azylové a migrační politiky, integrační centra a cizineckou policii. MAPA

Mezinárodní organizace

Integrační centra

Nestátní neziskové organizace zabývající se cizineckou problematikou (NNO)

Vědecká a výzkumná pracoviště

Samospráva

Cizinecké spolky, organizace vyvíjející kulturní činnost ve prospěch cizinců

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi

Státní správa

Ministerstvo vnitra (MV) ČR

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Úřad vlády a poradní a iniciační orgány

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR

Úřad průmyslového vlastnictví

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Ministerstvo zemědělství (MZ) ČR

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ČR

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Centrální registr vozidel

Ministerstvo obrany ČR

Celní správa

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect