portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.cz › Pozvánka na strategický integrační workshop

Pozvánka na strategický integrační workshop

4. 11. 13
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na strategickém workshopu v oblasti sociální integrace se specifickým zaměřením na integraci cizinců na území hlavního města Praha, nad kterým převzal záštitu zastupitel hl. m. Prahy pan Mgr. Albert Kubišta.

Strategický workshop se bude konat v úterý 19.11.2013 od 9.00 do 17.00 v Domě národnostních menšin (Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2). Tento workshop připravujeme ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, o.s. (dále MKC Praha) a Integračním centrem Praha, o.p.s..

Magistrát hlavního města spolu s Integračním centrem Praha, o.p.s. v současné době pracují na formulaci Koncepce integrace cizinců na území hlavního města Praha. Vzhledem demografické situaci (aktuálně v Praze žije cca 119 000 cizinců ze třetích zemí, kteří představují 10% celkového počtu obyvatel Prahy) je integrace cizinců důležitou výzvou, jejíž význam vzhledem k trendům v oblasti migrace v příštích letech bezpochyby dále poroste. Workshop naváže na předchozí úsilí Magistrátu hlavního města Praha o systematické uchopení této oblasti.

Cílem workshopu, který bude probíhat na základě metodiky inspirované integračními workshopy německé nadace Bertelsmann Stiftung, je dospět pod vedením facilitátorů MKC Praha ke zpřesnění prioritních bodů, podle kterých budou formulovány potřeby a nastaveny služby ve vznikající Koncepci integrace cizinců na území hlavního města Praha. Workshop si rovněž klade za cíl podpořit vytváření mechanismů komunikace, navazování kontaktů a maximalizaci využití potenciálu, kterým aktéři integračního procesu – ať už instituce či cizinci samotní – disponují.

Workshop reflektuje vývojové trendy v  oblasti integrace cizinců na národní a celopražské úrovni a účastníkům zároveň poskytne možnost získat aktuální přehled o tématu integrace, získat informace o dalších možnostech financování integračních aktivit a načerpat inspiraci ze zajímavých příkladů pro-integračních opatření realizovaných municipalitami v ČR i v zahraničí.

Vaše osobní účast a účast reprezentantů dalších organizací, které s danou tematikou běžně přichází do styku, je pro úspěch workshopu klíčová. Chceme společně zmapovat situaci, podělit se o informace o aktivitách, které na území hlavního města Praha již existují, a určit priority pro další práci.

Přijďte se aktivně zapojit do dění v oblasti integraci cizinců na území HMP, aby se Praha opravdu stala "metropolí všech".

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi. 


Zdeněk Horváth                                                           Marek Čaněk
ředitel ICP, o.p.s                                                           ředitel MKC Praha, o.s.

Pro více informací o workshopu a pro samotnou registraci, nás kontaktujte:
  • Integrační centrum Praha: Pavla Jenková, email: metodik@icpraha.com, tel.: +420 773 636 144
  • Multikulturní centrum Praha: Jan Dítko, email: jan.ditko@mkc.cz, tel.: +420 728 657 089

Účast na workshopu je zdarma. Občerstvení zajištěno.
Kapacita workshopu je omezena! Registrace je možná do středy 13.11.2013!...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect