portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.czPřečtěte si - bydlení › Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015

Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015

My, členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice v tomto Manifestu formulujeme své zkušenosti a postoje v oblasti migrace a integrace, a migrační a integrační politiky, které jsou podloženy našim dlouholetým působením v této oblasti. Manifest je určen zejména pro tvůrce politik a odborníky. Může jej využít i širší veřejnost.

Tímto dokumentem chceme v České republice přispět k vytvoření vyvážené, kultivované a sociálně spravedlivé migrační a integrační politiky. Chceme podpořit uznání kulturní rozmanitosti, přispět k rozvoji kultury respektu a odpovědnosti a otevřené občanské společnosti, která zajišťuje přístup k demokratickým právům všem lidem bez rozdílu. Chceme poukázat na skutečnost, že Česká republika sama na základě demokratických procesů vytvořila legislativu, či přistoupila k mnoha mezinárodním úmluvám, které ji zavazují k naplňování určitých principů či dodržování jistých pravidel, která jsou však nejednou porušována, nenaplňována či ohýbána podle aktuálních potřeb. Jedná se např. o přehlížení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v případě zahraničních zaměstnanců či prosté až několikanásobné nedodržování lhůt k vyřízení pobytových dokladů stanovených zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. V poslední době pak např. nerespektování základních principů Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, zejména zásady netrestat uprchlíka za neoprávněný vstup na území.

Migrační manifest je členěn do sedmi kapitol. Každá část obsahuje konstruktivní kritiku, doporučení a návrhy na zlepšení konkrétní oblasti.
  • Volný pohyb
  • Solidarita s uprchlíky a spravedlivá azylová politika
  • Integrace a integrační politika
  • Sociální práva migrantů
  • Vzdělávání
  • Postavení migrantů na trhu práce
  • Politická participace

Celý manifest si můžete přečíst/stáhnout ZDE.

Více informací na www.konsorcium-nno.cz a www.migracnimanifest.cz...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect