portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.cz › Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

26. 11. 13
Tyto projekty jsou tedy podporovány v rámci dotačního řízení, přičemž aktuálně je otevřena výzva pro podávání projektů, které se budou realizovat v roce 2014. Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v daném městě/obci. Příjemcem dotace je žadatel, tj. obec nebo městská část. Vlastní podíl obce, na kterém se případně může spolupodílet i jiný nestátní subjekt, musí činit min. 10 % z celkových skutečných finančních nákladů na jednotlivý projekt. Termín zaslání žádostí o finanční podporu je do 20. prosince 2013. Bližší informace o nutných náležitostech projektů a všechny potřebné formuláře naleznete přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Významným nástrojem Ministerstva vnitra ČR, který si klade za cíl podporovat integraci imigrantů na lokální úrovni, jsou Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (dříve tzv. emergentní projekty).

Cílem těchto projektů je řešit aktuální nebo potenciálně krizové situace ve městech, kde žije významný počet imigrantů a kde by mohl potenciálně hrozit vznik napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli daného města. Neméně důležitým cílem těchto projektů je však také poskytnout samosprávám měst impuls k vytváření jejich vlastní integrační strategie.

Vlastní projekty se poté sestávají z komplexního souboru integračních aktivit, které jsou aplikovány na základě monitoringu postavení cizinců a analýzy problémů v daném městě/ obci. Hlavním nositelem projektů je místní samospráva, která do jejich realizace zapojuje i další významné lokální aktéry, jako např. neziskové organizace, školy (všech typů), knihovny, sportovní kluby nebo rodičovská centra....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect