portál pro úředníky o lokální integraci cizinců

MigraceOnline.cz › Výzva k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015

Výzva k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015

15. 12. 14
Termín zaslání Žádosti je do 16. února 2015 (rozhoduje datum razítka pošty nebo podatelny ministerstva vnitra).
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 mohou být realizovány ve městech nebo městských částech, kde dochází ke krizovému vývoji – aktuálnímu nebo potenciálnímu – ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců. Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě.

Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v daném městě/městské části. Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec nebo městská část. Vlastní podíl obce, na kterém se případně může spolupodílet i jiný nestátní subjekt, musí činit min. 10 % z celkových skutečných finančních nákladů na jednotlivý projekt.


Termín zaslání Žádosti je do 16. února 2015 včetně (rozhoduje datum razítka pošty nebo podatelny ministerstva vnitra).

Bližší informace a další přiložené materiály naleznete na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Dotace a granty.

Informační schůzka:
Pro žadatele proběhne informační schůzka dne 7. ledna 2015 v budově Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7 od 14:00 do 16:00. Vaší případnou účast potvrďte, prosím, na emailovou adresu jan.kepka@mvcr.cz do 5. ledna 2015 do 15:00.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect